,

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Κέρδισε 1 ζευγάρι παπούτσια Bitte…Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Κέρδισε 1 ζευγάρι παπούτσια Bitter & Sweet”

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η εταιρία με την επωνυμία ΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Μπάφαλο Πλάστ Α.Ε.», που εδρεύει στα Οινόφυτα Αττικής (57Ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας), στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094133472 / Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ), με αριθμό Μητρώου Προμηθευτών 509/10 και αριθμό ΓΕΜΗ 13378017000 (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει το διαγωνισμό Like & Mention/Tag(εφεξής «Διαγωνισμός»), για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.myshoe.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο //www.facebook.com/myshoe.gr/ & στο //www.instagram.com/myshoegr/ (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»).

2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού

1.1 Ο Διαγωνισμός αφορά στη διενέργεια “Like” και “Mention/Tag” εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό/σελίδα στο Facebook & στο Instagram. Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τις 10 Ιανουαρίου έως και 16 Ιανουαρίου στις 23:59, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη φωτογραφία της ανάρτησης του διαγωνισμού είτε στο Facebook ή στο Instagram και να απαντήσουν με σχόλιο κάνοντας tag κάποιο άτομο. Η ανάρτηση είναι η παρακάτω:

«Ψάχνεις παπούτσια για όλη την οικογένεια; Η συλλογή Bitter & Sweet είναι η έξυπνη λύση! Κάνε LIKE και mention(tag) σε σχόλιο, μέχρι την Τρίτη 16/1 στις 23:59, το αγαπημένο σου πρόσωπο που θα του έκανες δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια Bitter & Sweet της επιλογής του, αξίας έως 100€!»

Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας την Τετάρτη 17/1/2018 στις 11π.μ. και θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του Facebook και ένας (1) νικητής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό στο Instagram. Οι τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) ζευγάρι παπούτσια Bitter & Sweet της επιλογής τους και αξίας έως 100 ευρώ(αρχική τιμή) όπως περιγράφεται στο άρθρο Β 5.1 κατωτέρω (εφεξής το «Δώρο»).

1.2 Οι ειδικότεροι Όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται κατωτέρω.

2 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα (άνδρες και γυναίκες), τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ικανοί για δικαιοπραξία, έχουν κάνει “Like” και “Mention/Tag” στα posts που βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Myshoe.gr στο Facebook και στο Instagram και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Κάθε “Like” και “Mention/Tag”, θα αντιστοιχεί σε μια και μόνο συμμετοχή. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η Διοργανώτρια Εταιρεία.

2.2 Εάν κάποιος από τους νικητές διαπιστωθεί ότι είναι ανήλικος και συμμετείχε στο Διαγωνισμό, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται.

2.3 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

2.4 Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο (ακόμα και κατά την παραλαβή του Δώρου) μπορεί να ακυρωθεί, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Συμμετέχων δεν πληροί στο σύνολό τους όρους που ορίζονται στο παρόν, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργειά του σχετική με το Διαγωνισμό είναι παράνομη ή/και είναι αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή/και προσβάλλει τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ή δικαιώματα τρίτων.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι για έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 10 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο Διαγωνισμό) έως και την 16 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη ώρα 23:59 (ημερομηνία λήξης συμμετοχής στο Διαγωνισμό) (εφεξής η «Διάρκεια»).

3.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

3.3 Ο Διαγωνισμός λήγει με την αποστολή του Δώρου στον/ην τυχερό/ή της κλήρωσης.

3.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ημερομηνία λήξης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών.

4.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη φωτογραφία της ανάρτησης του διαγωνισμού είτε στο Facebook ή στο Instagram και να απαντήσουν με σχόλιο κάνοντας tag κάποιο άτομο καθώς και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους. Και μόνο η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

4.2 Η επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Διαγωνισμού γίνεται με βάση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει θεσπίσει η Διοργανώτρια, η οποία βρίσκεται αναρτημένη ΕΔΩ και με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν.

4.3 Η διενέργεια “Like” και “Mention/Tag” που συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Με τη συλλογή και καταχώριση των “Like” και “Mention/Tag”, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα προβεί στη δημιουργία μιας μοναδικής λίστας με τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων που θα τηρήσει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

4.4 Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρωθούν σε ειδικό αρχείο (excel) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

4.5 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, από την οποία θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του Facebook και ένας (1) νικητής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό στο Instagram.

4.6 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

4.7 Από τη στιγμή που ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε έναν Συμμετέχοντα κληρωθεί, ο αριθμός αυτός δε θα ξαναμπαίνει στην κληρωτίδα για την ίδια κλήρωση.

4.8 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια κακόβουλης τεχνικής παρέμβασης- η άλλης ύποπτης ενέργειας.

5 Δώρο

5.1 Το Δώρο του Διαγωνισμού συνολικά για τους δύο (2) Νικητές που θα αναδειχθούν, θα είναι από ένα (1) ζευγάρι παπούτσια Bitter & Sweet επιλογής του κάθε Νικητή και αξίας έως 100 ευρώ(αρχική τιμή), από τη λίστα των διαθέσιμων προς πώληση παπουτσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Διοργανώτριας κατά εκείνο το χρονικό διάστημα. O κάθε Nικητής θα δηλώσει το ζευγάρι παπουτσιών, ήτοι σχέδιο, χρώμα, νούμερο που επιθυμεί την ημερομηνία που θα ορίσει κατά την επικοινωνία μαζί του η Διοργανώτρια.

5.2 Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, αυστηρώς προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα.

6 Ενημέρωση νικητών για κατακύρωση– Παραλαβή δώρων

6.1 Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω μηνύματος στο inbοx του λογαριασμού τους στο facebook & στο instagram μέσω των οποίων έκαναν “Like” και “Mention/Tag” για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού και θα ενημερωθούν για τη διαδικασία αποστολής του Δώρου τους. Η αποστολή του Δώρου, θα γίνει στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο Συμμετέχων στη Διοργανώτρια Εταιρεία, με κόστος της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε χρόνο/ώρα που θα συμφωνηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τη Διοργανώτρια.

6.2 Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν το συντομότερο στον εκάστοτε Δικτυακό Τόπο, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δύναται να λάβει γνώση εάν αυτός είναι ο νικητής και να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

6.3 Σε περίπτωση που μετά το πέρας δέκα πέντε (15) ημερών για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο του νικητή (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της μη επιτυχούς λήψης ή μη ανοίγματος/ανάγνωσης του μηνύματος στο Inbox του Νικητή) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή ή αυτός αρνηθεί το Δώρο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο Νικητή.

6.4 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τους Νικητές στον εκάστοτε Δικτυακό Τόπο, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της βράβευσης κλπ. με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, στη χρήση του ονόματός του κλπ. για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτόν. Η ανακοίνωση των ονομάτων των Νικητών, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί τους και αποδεχτούν το Δώρο τους.

6.5 Οι Νικητές δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας εάν, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό τους τυχόν αδυνατήσουν να «καρπωθούν» το Δώρο τους.

Β2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1 Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κτλ. Η όποια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας.

1.2 Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί – επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και την αποστολή των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για τους παρόντες όρους και για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση από τον νικητή του Διαγωνισμού των δικαιωμάτων του που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία (Τηλέφωνο: 210 61 44 441, email : myshoe@myshoe.gr).

2. Ευθύνη

2.1 Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στο κάθε Δικτυακό Τόπο. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, εφόσον αυτή θα έχει συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους.

2.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του Διαγωνισμού, ωστόσο δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες πέραν του ελέγχου τους (ενδεικτικά διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, αποκλεισμός του Δικτυακού Τόπου για ορισμένους χρήστες, φυσικές καταστροφές κ.λπ.), ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας.

2.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε μη ανταπόκριση εκ μέρους του σε μήνυμα που θα αποσταλεί εκ μέρους της Διοργανώτριας.

2.4 Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και εφαρμογής του λογισμικού) ανήκει στη Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή το Δώρο του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τις εν γένει δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ. επ’ ευκαιρία ή/και με αφορμή τον εν λόγω Διαγωνισμό ή/και το Δώρο αυτού, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2.5 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

2.6 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες ή ελλιπείς.

2.7 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Δώρου που θα δοθεί. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του παρεχόμενου Δώρου με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας.

3. Ακύρωση από το Διαγωνισμό

3.1 Ένας Νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους εξής λόγους:

3.1.1 Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

3.1.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

3.1.3 Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

3.1.4 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη για διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών .

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ως τέτοια, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του Συμμετέχοντος και συνεπάγεται παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Περαιτέρω η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονη δήλωση συναίνεσης του Συμμετέχοντος με τους όρους αυτούς.

3. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Πριν την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη τα Μέρη συμφωνούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010.

p Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *