,

Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού “Kalamata Bus Contest”1) To Cosmossport.gr διοργ…Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού “Kalamata Bus Contest”

1) To Cosmossport.gr διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στoυς τυχερούς ένα από τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας του “www.cosmossport.gr” στο Facebook με όνομα “CosmosSport.gr” και στο Instagram με όνομα “@cosmossport”.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Καλαμάτα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Cosmossport.gr και στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τις 13/11/2017 έως τις 13/12/2017 και ώρα 11.59 μ.μ., όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να ανεβάσουν δημόσια φωτογραφία με το Cosmos Sport Bus στο Facebook ή στο Instagram με # (hashtag) #cosmossportbus.

4) Οι συμμετέχοντες θα μπουν σε κλήρωση από την οποία θα προκύψουν (3) νικητές.

5) Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τρεις δωροεπιταγές (μία για κάθε νικητή) ύψους 100 € από την Champion τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε αγορές από το κατάστημα Cosmos Sport στην Καλαμάτα (Σιδηροδρομικού Σταθμού 6).

6) Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα Cosmos Sport στην Καλαμάτα (Σιδηροδρομικού Σταθμού 6).

7) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί 1 κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 14/12/2017 και ώρα 12.00μ.μ.

8) Το Cosmossport.gr δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

9) Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθεί και ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, το δώρo που επέλεξαν, σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί σε κάποιον από τους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

10) Το Cosmossport.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.cosmossport.gr, καθώς και στους ιστότοπους www.facebook.com/cosmossportgr και //www.instagram.com/cosmossport/ . Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

11) Αν oι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν οποιοδήποτε δώρο, ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 14/12/2017, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή.

12) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του Cosmossport.gr είναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.

13) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το Cosmossport.gr και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

14) To Cosmossport.gr δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.cosmossport.gr και στο //www.facebook.com/cosmossport. και //www.instagram.com/cosmossport/. To Cosmossport.gr διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

15) Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *